เทคนิคใส่เครื่องหมายจุลภาคและทศนิยม ใน App Script

140

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแปลงตัวเลขธรรมดาให้เป็นตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ทศนิยม และที่พิเศษคือ สามารถใส่เครื่องหมายจุลภาคพร้อมกับทศนิยมได้ด้วย เพื่อเพิ่มความสวยงาม ดูง่าย และถูกต้องให้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลขกันครับ โดยเพื่อน ๆ สามารถคัดโค้ดด้านล่างไปไว้ที่ App Script ได้เลยครับ

//เพิ่มทศนิยม ผลลัพธ์ 2046430.12 
function number() {
 let num = 2046430.123;
 let result= num.toFixed(2);
 Logger.log(result)
}

//เพิ่มเครื่องหมายจุลภาค ผลลัพธ์ 2,046,430.123
function number2() {
 let num = 2046430.123
 let result = num.toLocaleString(2)
 Logger.log(result)
}

//เพิ่มทศนิยมและเครื่องหมายจุลภาค ผลลัพธ์ 2,046,430.12
function number3() {
 var num = 2046430;
 var result = num.toLocaleString(undefined, {
 minimumFractionDigits: 2,
 maximumFractionDigits: 2
})
 Logger.log(result)
}
Print Friendly, PDF & Email