ติดตามค่าเงินบาทผ่าน LINE

238
exchange rate
exchange rate

ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นทุกทีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ วันนี้ผมจึงมาทำระบบติดตามค่าเงินบาทผ่าน LINE โดยดึงข้อมูลมาจาก www.google.com/finance มาแจ้งแจ้งเตือน โดยมีวิธีทำดังนี้

ขั้นที่ 1 ติดตั้งไลบรารี Cheerio โดยเพิ่มรหัสสคริปต์ 1ReeQ6WO8kKNxoaA_O0XEQ589cIrRvEBA9qcWpNqdOP17i47u6N9M5Xh0 ให้เลือกเวอร์ชั่นสูงสุด ดังรูป

ขั้นที่ 2 ติดตั้งไลบรารี WebScreenToLine โดยเพิ่มรหัสสคริปต์ 1qdN12lQ1tmn3mMDO55PlnVRAzHH7aur5QR1S4-7fCe5kelYRAS-SR2hU ให้เลือกเวอร์ชั่นสูงสุด ดังรูป

เมื่อเพิ่มไลบรารีทั้ง 2 ตัวแล้ว ให้ทำการ Copy Code ดังกล่าวไปไว้ที่ App Script ดังรูป

function money() {
  var token = "xxxxx"; //ห้อง Line
  var url = "https://www.google.com/finance/quote/USD-THB?hl=th";
  var response = UrlFetchApp.fetch(url);
  var $ = Cheerio.load(response.getContentText());
  var value = $('.kf1m0').text().trim();
  var difference = $('.NydbP').eq(0).text().trim();
  var apikey = "d6oYI2gRIW0aF3mamtTwZ0bZqkIbw41HiDQNwMSyr"
  message = 'อัตราแลกเปลี่ยน 🇹🇭🇺🇸 ' + "\n" + value + ', ' + difference
  WebScreenToLine.exchange(message, token, apikey)
}

เมื่อนำโค้ดไปวางไว้เรียบร้อยแล้วให้ “กดเรียกใช้” ผลลัพธ์ก็จะออกมาดังรูป

Print Friendly, PDF & Email