ส่ง Email ด้วย Google AppScript

650
ส่่ง Email
ส่่ง Email

วันนี้จะมาแจกโค้ดการส่ง Email ด้วยโปรแกรม Google App Script กันครับ เพียงแค่คัดลอกโค้ดด้านล่าง แล้วไปวางไว้ในฟังก์ชั่นก็สามารถใช้งานได้ทันที

  var subject = "ส่ง Email ด้วยโปรแกรม Google AppScript"
  var email = "xxxxxx"
  var message = "ทดสอบการส่ง Email ด้วย Google AppScript"
  MailApp.sendEmail(email, subject, message)
ตัวอย่าง
Print Friendly, PDF & Email