ดึงข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนผ่าน Line

956
weather
weather

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนดึงข้อมูลรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th) แจ้งเตือนผ่าน Line Notify กันครับ
ขั้นแรกให้เพิ่ม Library 18w2zTZMYMExcjoO9uwX2oxryx_OC-kfbZSaVM3UWKCNhi5ARfHIkx4Q9 เลือกเวอร์ชั่นสูงสุด ดังรูปภาพ

เมื่อเพิ่ม Library เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิด App Script และให้ทำการ Copy Code ด้านล่างไปใส่ดังรูป

function weather() {
  var token = "xxx"; //ห้องแจ้งเตือน
  var apikey ="d6oYI2gRIW0aF3mamtTwZ0bZqkIbw41HiDQNwMSyr"
  var data = "2" //เลือกรูปแบบได้ 4-5 รูปแบบ โดยใส่หมายเลข 0-4 
  weahter2line.weather2line(token,apikey,data)
//www.dek-com.com
}

หลังจากนั้นให้นำรหัส Token มาใส่แล้วกด Run ผลลัพธ์ก็จะออกมาดังนี้

ผลลัพธ์
Print Friendly, PDF & Email