7 ความคิดเห็นของผู้พักที่เป็นจริง

7 ความคิดเห็น

7 ความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นของผู้พักอาศัยจึงเป็นส่วนสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการบริการห้องพักของ STHOME ให้ดียิ่งขึ้น จะดีกว่าไหม..ถ้าผู้พักอาศัยที่แสดงความคิดเห็นแล้วได้รับการตอบรับจากห้องพักให้กลายเป็นจริง มาดูกันสิว่าการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าอะไรบ้างที่ทางห้องพัก STHOME ทำให้กลายเป็นจริง และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ห้องพัก STHOME ได้รับการตอบรับจากผู้พักอาศัยเกี่ยวกับห้องพักที่ดี และการให้บริการที่มีคุณภาพ

วามคิดเห็นที่ 1 ต้องการติดมุ้งเพิ่ม

เมื่อทางห้องพักได้ทราบถึงความต้องการของผู้พักอาศัยที่ต้องการติดมุ้งเพิ่ม เพื่อป้องกันยุงและแมลงเข้าห้อง เพราะบางครั้งผู้พักอาศัยเปิดประตูทิ้งไว้ ทำให้แมลง และยุ่งต่าง ๆ สามารถเข้ามายังห้องนอนได้ ทางห้องพักจึงได้ไปหาข้อมูลว่า มุ้งลวดประตูแบบไหนดีที่สุด แข็งแรงที่สุด ติดแล้วไม่เกะกะ และยังต้องมีความสวยงามด้วย จึงได้ตัดสินใจติดต่อบริษัททำมุ้ง เพื่อนำมุ้งจีบมาติดตั้งให้ห้องพักทุกห้อง เมื่อติดตั้งแล้วผู้พักอาศัยมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากช่วยป้องกันแมลงต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถช่วยในเรื่องการระบายอากาศของห้องพักได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วามคิดเห็นที่ 2 ต้องการที่กันแดดกันฝน

บังใบกันแดดก็เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันแดด และป้องกันน้ำฝนสาดเข้าห้องนอนตามร่องประตูต่าง ๆ และยังสามารถช่วยป้องกันอุปกรณ์ต่าง ๆ จากแสงแดดได้ด้วย ทำให้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บังใบกันแดด กันฝน สามารถช่วยลดอุณหภูมิของห้องนอนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้พักอาศัยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย นอกจากนี้สามารถเปิดและปิดบังใบกันแดด กันฝนในฤดูหนาวได้อีกด้วย เพื่อรับลมเย็น ๆ ที่พัดผ่านในฤดูหนาว

วามคิดเห็นที่ 3 ถังน้ำสำรอง

ถังน้ำสำรองก็เป็นสิ่งที่สำคัญ จะได้เมื่อตอนที่น้ำไม่ไหล เพราะว่าเมื่อเกิดไฟฟ้าดับขึ้นมา ทำให้ปั๊มน้ำไม่สามารถทำงานได้ การที่มีน้ำสำรองไว้ในถังน้ำสำรอง ช่วยให้ผู้พักอาศัยสามารถดึงน้ำในถังน้ำรอง เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น การอาบน้ำ การซักผ้า หรือชำระสิ่งสกปรกต่าง ๆ เป็นต้น  

วามคิดเห็นที่ 4 ความรวดเร็วในการซ่อมบำรุง

ความรวดเร็วในการซ่อมบำรุง ห้องพักรายเดือน STHOME ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้พักอาศัยเป็นอย่างมาก ในด้านความสะดวกต่าง ๆ ของผู้พักอาศัย ถ้ามีอุปกรณ์ใดชำรุด เสียหาย ทางห้องพักจะมีช่างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้อาศัยมีความสะดวกสบายอย่างดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีช่องทางการแจ้งซ่อมหลากหลายช่องทาง เช่น ทาง Facebook ทาง Line หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ

วามคิดเห็นที่ 5 จัดระเบียบที่จอดรถ

การจอดรถที่เป็นระเบียบก็เป็นเรื่องสำคัญในการเข้าพักอาศัย เมื่อจอดรถไร้ระเบียบ ทำให้ผู้อาศัยที่จะนำรถออกไปข้างนอกเกิดความลำบากมากยิ่งขึ้น เพราะว่ามีรถที่จอดไม่เป็นระเบียบจอดขวางอยู่ ทางห้องพักจึงได้นำปัญหาเหล่านี้มาแก้ไข โดยการตีเส้นจราจรและเส้นจอดรถใหม่ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถจอดรถได้อย่างเป็นระเบียบ มีวินัย ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายรถได้อย่างสะดวก

วามคิดเห็นที่ 6 เพิ่มตู้เย็นประหยัดไฟ

ช่วงแรก ๆ ที่เปิดห้องพักใหม่ ทางห้องพัก STHOME ไม่มีบริการตู้เย็นให้ แต่ผู้พักอาศัยสามารถนำตู้เย็นส่วนตัวมาใช้ได้ แต่ทางห้องพักรายเดือน STHOME ได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยว่าจะไม่ได้รับถึงความสะดวกเวลาพักอาศัย เวลากินน้ำเย็นก็ต้องไปซื้อจากข้างนอกมา ทำให้สิ้นเปลื้องเวลา และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทางห้องพักรายเดือน STHOME จึงได้ให้บริการตู้เย็นประหยัดไฟแก่ห้องพักทุกห้อง โดยที่ไม่คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งการเพิ่มตู้เย็นเข้าไปนั้น ทำให้ผู้พักอาศัยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

วามคิดเห็นที่ 7 ฟรีค่าบริการอินเทอร์เน็ตและความเร็วสูง

ช่วงแรก ๆ ที่เปิดห้องพักใหม่ ทางห้องพัก STHOME ไม่มีบริการตู้เย็นให้ แต่ผู้พักอาศัยสามารถนำตู้เย็นส่วนตัวมาใช้ได้ แต่ทางห้องพักรายเดือน STHOME ได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยว่าจะไม่ได้รับถึงความสะดวกเวลาพักอาศัย เวลากินน้ำเย็นก็ต้องไปซื้อจากข้างนอกมา ทำให้สิ้นเปลื้องเวลา และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทางห้องพักรายเดือน STHOME จึงได้ให้บริการตู้เย็นประหยัดไฟแก่ห้องพักทุกห้อง โดยที่ไม่คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งการเพิ่มตู้เย็นเข้าไปนั้น ทำให้ผู้พักอาศัยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดห้องพักรายเดือน STHOME ได้ที่ 090-8364901
Exit mobile version
Skip to toolbar