ล้างแอร์ ต้อนรับฤดูร้อน

874
ล้างแอร์
เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ทางหอพักเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของผู้พักอาศัยอยู่ที่ห้องพักรายเดือน STHOME เนื่องจากฝุ่นละอองที่เป็นศัตรูร้ายในการทำร้ายสุขภาพของผู้พักอาศัย นอกจากส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และทำให้เครื่องปรับอากาศหมดอายุการใช้งานเร็วกว่ากำหนด
การล้างแอร์ตามระยะเวลาที่กำหนดจะช่วยเพิ่มประสิทธิของเครื่องปรับอากาศได้สูงถึง 10-15% ช่วยให้อากาศมีความเย็นฉ่ำ และยังช่วยประหยัดไฟอย่างน้อย 10% อีกด้วย

 

มาดู 10 วิธีในการประหยัดไฟฟ้าในหน้าร้อนกันดีกว่า

Print Friendly, PDF & Email